James Modouw, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua